Một bàn thắng được công nhận khi quả bóng qua hết vạch vôi, cột dọc và xà ngang khung thành, thủ môn không bắt được bóng mà không có một lỗi nào vi phạm. Bàn thắng được